Image


Delovanje
RANGER je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovi ga usvajaju preko lista i korena. Mehanizam delovanje ispoljava putem inhibicije acetolaktat sintetaze. Nakon 5-10 dana simptomi u vidu nekroze i odumiranja korovskih biljaka postaju vidljivi. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

Primena
Kukuruz (merkantilni i silažni):
- 40-50 g/ha + 0,1 l/ha + okvašivača Cyrasil®
Vreme primene:
Kada kukuruz ima 1-7 listova (faza 11-17 BBCH skale), a korovi u fazi 2-4 lista.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Na tretiranim površinama ne smeju se primenjivati folijarni organofosforni insekticidi, 7 dana pre i 4 dana posle primene RANGER -a.
→ Ne sme se primenjivati na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, pri temperaturama vazduha višim od 25°C i nižim od 10°C.
→ Ne primenjivati na kukuruzu koji je vlažan od kiše i rose.
→ Ne primenjivati u kukuruzu sa podusevom (bundeva, pasulj).
→ U slučaju da kukuruz tretiran RANGER-om propadne iz bilo kog razloga, odmah se može sejati samo kukuruz.

Aktivna materijaRimsulfuron 250 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Količina primene40-50 g/ha
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje10g, 50g, 100gInformacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.