Delovanje
Trifari WG-50 je selektivni, sistemični herbicid iz hemijske grupe sulfonylurea. Korovske biljke ga usvajaju lišćem i korenom. Mehanizam delovanja ispoljava kao inhibitor sinteze aminokiselina. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B

Primena
Šečerna repa: - 40 + 40 g/ha  (sam preparat Trifari WG-50+0,5% okvašivača Megatron-90), k
ada je šećerna repa iznikla 70-90%, (faza BBCH 9-10), a drugo tretiranje kada je u fazi 2-4 lista (faza BBCH 12-14), odnosno 8-14 dana nakon prvog tretmana

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se primenjivati ako se 3-5 sati posle tretiranja očekuju temperature vazduha > 25 °C ili noćni mrazevi
→ Tretiranje vršiti na temperaturama 7-25 °C
→ Ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama se može sejati samo šećerna repa.
→ Prilikom primene treba voditi računa da ne dođe do zanošenja na susedne biljke.
→ U višekratnoj primeni ukupna količina sredstva za zaštitu bilja ne sme preći količinu od 80 g/ha.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom, u dvokratnoj primeni, na istoj površini.

Aktivna materijaTriflusulfuron metil 500 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje60gImage

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.