Delovanje
CORTADO je selektivni herbicid na bazi dve aktivne materije bentazona i imazamoksa. Svoje delovanje ispoljava kontaktno i translokaciono, a korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena. Svoj mehanizam delovanja ispoljava na dva načina i to putem inhibicije transporta elektrona u procesu fotosinteze kao i inhibicijom enzima acetolaktat sintetaze.. Klasifkacija rezistentnosti (HRAC): B, C3

Primena
Soja:
- 0,9 l/ha + 0,1 % okvašivača MEGATRON 90, posle nicanja, kada je soja u fazama od 1-3 trolista (faze 12-14 BBCH skale) a širokolisni korovi od kotiledona do 4 lista i uskolisni 3-5 razvijenih listova

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ U toku primene sprečiti zanošenje preparata na susedne osetljive useve i zasade.
→ Može doći do prolazne fitotoksičnosti preparata ukoliko se primeni na usev soje koji je pod stresom, koja se manifestuje blagom hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu, što se ne odražava na razvoj i prinos useva.
→ Ako dođe do preoravanja iste godine mogu se sejati soja, pasulj i grašak.
→ U normalnom plodoredu posle primene preparata CORTADO mogu se sejati sledeći usevi: soja, pasulj, grašak - bez ograničenja; ječam, pšenica, ovas, raž, grašak, suncokret i duvan - posle 4 meseca; kukuruz, krompir - posle 9 meseci; uljana repica i šećerna repa - posle 12 meseci.
→ Preparat ne treba primenjivati na zemljištima sa manje od 1,7% humusa.
→ Nije preporučljivo koristiti preparat na zemljištima sa visokim nivoom podzemnih voda.
→ Može se mešati sa preparatima na bazi cikloksidima, pendimetalina, alfacipermetrina, kao i sa okvašivačem na bazi aktivne supstance izodecil-alkohletoksilat.
→ Ne sme mešati sa insekticidima iz grupe organofosfata i karbamata, kao ni sa folijarnim đubrivima.

Aktivna materijaBentazon (Bentazon Na so) 480 g/l + Imazamoks 22,4 g/l
FormulacijaKoncentrovani rastvor (SL)
Utrošak vodeSoja 200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje1 lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.