Delovanje
GOLDONY SUPER je selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu suncokreta. Apsorbuje se površinom lista. Inhibitor je acetil CoA karboksilaze (ACCase). Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): A1.

Primena
Suncokret:
- 1-2 l/ha (10-20 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova, tretiranjem useva posle nicanja, do faze cvetanja (faze 10-50 BBCH skale) a kada su korovi u fazi 3-5 listova, odnosno u fazi intenzivnog porasta, a najkasnije do početka cvetanja.
- 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m²), za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova useva posle nicanja, do faze cvetanja (faze 10-50 BBCH skale) a kada su korovi u fazi 3-5 listova, odnosno u fazi intenzivnog porasta, a najkasnije do početka cvetanja.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama , najmanje 2 meseca od primene, ne smeju se sejati strna žita i kukuruz.
→ Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na susedne osetljive uskolisne useve (strna žita i kukuruz).
→ Ne sme se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja čija je formulacija SL –koncentrovani rastvor
Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 1 put

Aktivna materijaFluazifop-p-butil 125 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (EC)
Utrošak vodeSuncokret 200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje100 ml, 1 lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.