Delovanje
VERTESAM 70 WG je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske klase triazinona. Biljke ga usvajaju korenom i preko lisne mase i transportuje se u nadzemne delove korovskih biljaka. Mehanizam delovanja mu se bazira na inhibiciji transporta elektrona u procesu fotosinteze u fotosistemu II. Klasifikacija rezistentnost (HRAC): C1.

Primena
Krompir*:
0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na zemljištima sa 1,5-3% humusa, posle sadnje, a pre nicanja useva.
1,5 kg/ha (15 g na 100 m²) na zemljištima sa više od 3% humusa,  posle sadnje, a pre nicanja useva.
0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na zemljištima sa 1,5-3% humusa, posle nicanja useva, kada krompir ima razvijeno 5-8 listova (faze 15-18 BBCH skale).
0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) na zemljištima sa više od 3% humusa, posle nicanja useva, kada krompir ima razvijeno 5-8 listova (faze 15-18 BBCH skale).
   * u postupku registracije

Soja:
- 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²) na zemljištima sa 3 -5% humusa, posle setve, a pre nicanja useva.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ako se primenjuje posle sadnje, a pre nicanja krompira može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi S-metolahlora, dimetenamida, pendimetalina i fluorohloridona.
→ Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini je jednom.
→ Fitotoksičan je za soju i krompir ako se koristi na slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa).
→ Ne sme se primenjivati u sortama krompira Jerla, Voran, SV 77/40 i SV 76/48, a za nove sorte krompira obavezno ispitati selektivnost.

Aktivna materijaMetribuzin 700 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaKrompir - 42 dana
Soja - obezbeđena vremenom primene
Pakovanje100 g, 500 gInformacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.