Image


Delovanje
Azin® 500 SC je selektivni sistemični herbicid iz grupe triazina. Usvaja se listom i korenom i koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Dovodi do inhibiranja transporta elektrona u procesu fotosinteze na receptorskom mestu fotosistema II. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C1.

Primena
Kukuruz (merkantilni i silažni):
- 1,5 l/ha (za aridna područja i zemljišta sa 1 - 3% humusa)
- 1,5 - 2,5 l/ha (za humidna područja i zemljišta sa više od 3% humusa)
Vreme primene:
Posle setve, a pre nicanja ili posle nicanja do faze 3 lista kukuruza (faze 00-13 BBCH), a kada su korovi u fazi ponika do 2 lista.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ U usevu kukuruza može se mešati sa preparatom Dragon 480 SL do fenofaze trećeg lista.
→ Ne sme se primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabim humusnim zemljištima (manje od 1% humusa).
→ Nema ograničenja u plodoredu posle primene ovog herbicida. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se može sejati samo kukuruz.

 

Aktivna materijaTerbutilazin 500 g/l
FormulacijaKoncentrovana suspenzija (SC)
Količina primene1,5 - 2,5 l/ha
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaMerkantilni kukuruz - obezbeđena vremenom primene
Silažni kukuruz - 63 dana
Pakovanje1l

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.