Image


Delovanje
Dragon® 480 SL je selektivni, translokacioni herbicid koji se brzo usvaja od strane korovskih biljaka. Translocira se ksilemom i floemom i u biljnom tkivu dovodi nekontrolisanog rasta, što remeti normalne funkcije u biljci i njeno potpuno propadanje. Inhibira ćelijsku deobu. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): O.

Primena
Kukuruz (merkantilni i silažni):
- 0,5 – 0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m²)
Vreme primene:
Kukuruz u fazi 2 do 5 listova, a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se primenjivati: u usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.), u usevu semenskog kukuruza, na vrlo slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kraškim područjima zbog izrazite ispirljivosti, na temperaturama iznad 25°C
→ Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na sve susedne useve i zasade, a naročito pri visokim temperaturama.
→ Može se mešati sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MCPA, mekopropa, triklopira i diflufenzopira.

Aktivna materijaDikamba 480 g/l
FormulacijaKoncentrovani rastvor (SL)
Količina primene0,5 - 0,7 l/ha
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje100ml, 200ml, 500ml, 1l

Podeli ovo sa drugima

 
 

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.