Image


Delovanje
KOMERSANT® 4-E je selektivni, translokacioni herbicid, kojeg korovske biljke usvajaju korenom i izdankom. Nakon usvajanja, kroz ksilem se sprovodi do listova. Dovodi do inhibicije biosinteze karotenoida. Nakon usvajanja, dolazi do hloroze korova, a zatim i do nekroze i potpunog propadanja. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): F4

Primena
Soja:
- 0,75 l/ha sam herbicid KOMERSANT® 4-E, posle setve, a pre nicanja useva soje.
- 0,5 l/ha uz dodatak herbicida primene Sojal® 75 WG u količini od 50 g/ha, Kada je soja u fazi 1-3 troliske (faze 11-13 BBCH skale), a korovi u fazi ponika do 5 listova

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Zemljište pre tretiranja mora biti dobro pripremljeno, odnosno bez grudvi, biljnih ostataka i korova u porastu. Ne primenjivati u usevu soje ako su temperature visoke i ako je usev pod stresom.
→ Može se mešati sa preparatima: Buzzin® 70 WG ili Vertesam® 700 WP, Sojal® 75 WG, Boston® 480 SL i Tiffany® 75 WG. Ne primenjivati u usevu soje ako su temperature visoke i ako je usev pod stresom.

Posle primene u usevu soje može se sejati:
· u proleće naredne godine: kukuruz, krompir, šećerna repa, soja i pasulj;
· u jesen naredne godine: ozima žita, lucerka i detelina;
· u drugoj godini posle primene nema ograničenja u plodoredu.

Aktivna materijaKlomazon 480 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (ЕС)
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje1lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.