Image


Delovanje
Conzorcio® je selektivni, translokacioni herbicid kojeg korovi absorbuju korenom i listom. Inhibira biosintezu karotenoida, što dovodi do izbeljivanja korova, nekroze, a brzo i do potpunog propadanja korova. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): F2.

Primena
Kukuruz:
- 0,15-0,25 l/ha (1,5-2,5 ml na 100 m2) + 0,1 l/ha okvašivača Cyrasil®, posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2 do 8 listova (faze 11-18 BBCH skale), a kada su korovi u fazi do 2 do 6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→U slučaju da kukuruz tretiran preparatom Conzorcio® propadne iz bilo kog razloga, odmah se može sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati strna žita bez ograničenja i uljana repica uz prethodno oranje. U proleće naredne godine, nakon dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret, krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj.
→ Zbog proširenja spektra delovanja na uskolisne korove, može se mešati sa herbicidima Rincor® ili Vesticor® 40 SC.
Conzorcio® poseduje odlično zemljišno delovanje, čime se sprečava nicanje novih korova duži vremenski period..

Aktivna materijaMezotrion 480 g/l
FormulacijaKoncentrovana suspenzija (SC)
Količina primene0,15-0,25 l/ha
Utrošak vode200-400 l/ha
Karencaobezbeđena vremenom primene
Pakovanje125ml, 250ml, 1l


Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.

 

Bezbednosni list