Delovanje
MESSI® 60 WG je translokacioni herbicid koji se usvaja lišćem i korenom i kreće se u biljci u oba pravca. Mehanizam delovanja ispoljava putem inhibicije acetolaktat sintetaze. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B.

Primena
Pšenica:
- 10 g/ha + 0,1 l/ha okvašivača Cyrasil®, pšenica od faze 3 lista do pojave lista zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kada su korovi u početnim fazama porasta (2-4 lista)

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ U slučaju propadanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama se mogu sejati samo jara strna žita, uz prethodnu obradu zemljišta.
→ Može se mešati sa herbicidima na na bazi fluroksipir–metil zbog proširenja spektra delovanja.
→ Fitotoksičan za sve širokolisne useve.
→ Ne sme se primenjivati ukoliko je prethodno primenjen bilo koji herbicid iz grupe sulfonilurea.

Aktivna materijaMetsulfuron-metil 600 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje10 gPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.