Image


Delovanje
Boston 480 SL je folijarni, kontaktni herbicid, iz hemijske grupe diazina. Nakon što ga korovi usvoje preko lista, prouzrokuje inhibiciju procesa fotosinteze i iscrpljivanje rezervi ugljenih hidrata, što dovodi do uvenuća i propadanja. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C3.

Primena
 Soja  3 - 4 l/ha (30 - 40 ml na 100 m²). U fazi od prve do treće troliske, a korovi u fazi 2 - 6 listova.
• Krompir  2 - 3 l/ha (20 - 30 ml na 100 m²). Kada je krompir visine 10-15cm, a korovi u fazi 2 - 6 listova.
• Pasulj  1,5 - 2,5 l/ha (15 - 25 ml na 100 m²). Posle formiranja druge troliske, pa do pred cvetanje, a korovi u fazi 2 - 4 listova.
• Grašak  3 - 4 l/ha (30 - 40 ml na 100 m²). Kada je grašak visine 8 - 10cm, a korovi u fazi 2 - 6 listova.
• Lucerka  3 l/ha (30 ml na 100 m²). Kada je lucerka visine 10 - 15cm, a korovi u fazi 2 - 6 listova.
• Kukuruz  3 - 4 l/ha (30 - 40 ml na 100 m²). Posle nicanja kukuruza, a korovi u fazi 2 - 6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa preparatima Imazar 40 i Tiffany 75 WG u usevu soje.
→ Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.
→ Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati samo strna žita, soja i lucerka.
→ Kod osetljivih sorti krompira i pasulja može izazvati ožegotine, ako se primeni pri višim temperaturama. Treba sprečiti zanošenje preparata na susedne osetljive useve i zasade, kao što su: voće, vinova loza, duvan, šećerna i stočna repa.

 

Aktivna materijaBentazon 480 g/l
FormulacijaKoncentrovani rastvor (SL)
Količina primene1,5 - 4 l/ha
Utrošak vode200-400 l/ha
Karenca42 dana - grašak, pasulj, krompir;
63 dana - kukuruz, strna žita, soja, lan, lucerka.
Pakovanje1l, 5l

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.