ImageImage


Delovanje
Oktagon® 960 EC je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid iz grupe hloracetamida. Korovske biljke ga absorbuju korenom i izdancima. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji ćelijske deobe. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): K3.

Primena
Suncokret:
- 1 l/ha, na humoznim zemljištima (3-5% humusa)
- 1,2 l/ha, na jako humoznim zemljištima (više od 5% humusa)
Vreme primene:
Posle setve, a pre nicanja useva i korova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini majmanje 6 meseci od tretiranja ne smeju se sejati jara žita i drugi uskolisni usevi. Na tertiranim površinama mogu se odmah sejati kukuruz, grašak, soja i pasulj.
→ 6 meseci nakon primene mogu se sejati paradajz, ozima pšenica, ozimi ječam i lucerka.
→ 12 meseci nakon primene mogu se sejati paprika, luk, krastavac i strna žita.

 

Aktivna materijaS-metolahlor 960 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (EC)
Količina primene1 - 1,2 l/ha
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje250ml, 1l

Podeli ovo sa drugima

 
 

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.