Delovanje
Krim je selektivni, sistemični herbicid koji se usvaja folijarno. Karakteriše ga brzo usvajanje, translokacija i nakupljanje u meristemskom tkivu. Inhibira acetil CoA karboksilazu (ACCaze) i blokira sintezu masnih kiselina. Spada u hemijsku grupu cikloheksandiona. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): A.

Primena
Suncokret i šećerna repa:
- 0,4-1 l/ha, posle nicanja useva

Preporuke i napomene vezane za primenu
Krim ne mešati sa herbicidima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova.
→ Može se koristiti i u usevu krompira, paradajza, paprike, graška, pasulja, krastavca, kupusa, lubenice i dinje.

Aktivna materijaKletodim 240 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (EC)
Utrošak vodeSuncokret i šećerna repa 200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje1 lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.