Delovanje
GRINGO 75-WG je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Korovi ga usvajaju preko lista i korena. Svoj mehanizam delovanja ispoljava putem inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS). Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): B

Primena
Pšenica:
- 15-25 g/ha + 0,1% MEGATRON 90,
kada je pšenica od 3 lista pa do pojave 2. kolenca (BBCH 13-32), a širokolisni korovi do 6 listova
Suncokret tolerantan na tribenuron-metil:
- 30 g/ha + 0,1% MEGATRON 90, posle nicanja, od 2-8 listova (faze 12-18 BBCH), a širokolisni korovi u fazi 2-4 lista.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na kosim i erozivnim površinama, zbog ispirljivosti.
→ Herbicidi koji vrše ihibiciju ALS (inhibicija acetolaktat sintetaze), a u koje spada i tribenuron-metil svrstani su u grupu visokorizičnih za nastajanje rezistentnosti.

Aktivna materijaTribenuron-metil 750 g/kg
FormulacijaVododisperzibilne granule (WG)
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom
primene
Pakovanje30gImage

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.