Insekticidi za zaštitu od štetnih insekata u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvuAkt. mat.: Emamektin benzoat 9,5 g/kg
Primena: Jabuka

Aktivna materija: Abamektin 18 g/l
Primena: jabuka, krompir


Aktivna materija:Acetamiprid 200 g/kg
Primena: jabuka

Aktivna materija: Deltametrin 25 g/l
Primena: vinova loza, zasadi voća, ratarski i povrtarski useviAkt. mat.: Lambda-cihalotrin 100 g/l
Primena: jabuka, pšenicaAktivna materija: Tau-fluvalinat 240 g/l
Primena: jabuka, breskva, pšenica, uljana repica, paprika, kupus, karfiol


Aktivna materija: Acetamiprid 200g/l
Primena: duvan, krompirAktivna materija: Piriproksifen 100 g/l
Primena: jabuka 


Aktivna materija: Cipermetrin 200 g/l
Primena: vinova loza, zasadi voća, ratarski i povrtarski useviAktivna materija: Diflubenzuron 480 g/l
Primena: kukuruz, jestive gljive, šumske sastojine