Primena

Bektin 18 EC se koristi:

u usevu krompira
za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100m²), tretiranjem od početka piljenja pa do trećeg larvenog uzrasta,
tretiranjem sa zemlje folijarno, prskanjem ili orošavanjem.

u zasadu jabuke
za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i atlantskog preglja (Tetranychus turkestani) kada se pojave prve pokretne forme, u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml na 10l vode).

Aktivna materijaAbamektin 18 g/l
Formulacijakoncentrat za emulziju-EC
Količina primene0,75 l/ha
Utrošak vode200-400 l/ha (krompir)
1000 l/ha (jabuka)
KarencaKrompir - bezbeđena vremenom primene
Jabuka - 14 dana
Mladi krompir - 14 dana
Pakovanje50ml, 100ml, 1l

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.

 

Bezbednosni list