Delovanje
NEXIRAM® 10 EC je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Spada u grupu regulatora rasta i razvića insekata. Mehanizam delovanja ispoljava tako što sprečava piljenje i presvlačenje larvi, odnosno procese metamorfoze, što dovodi do letalnog ishoda. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 7C

Primena
Jabuka:
– Jabukin smotavac (Cydia pomonella); 0,1% (10 ml u 10 l vode), prvo tretiranje je na samom početku polaganja jaja i drugo 10 – 14 dana kasnije, tokom vegetacije.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ NEXIRAM® 10 EC se može mešati sa preparatima Monofos® 20 SPCyren® 480 EC ili Futocid® EC da bi se proširilo delovanje i na ostale razvojne stadijume insekata.
→ Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.
→ Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti na piriproksifen i ukrštene rezistentnosti na jedinjenja sličnog mehanizma delovanja ne primenjivati više od dva puta tokom vegetacije i alternativno sa sredstvima za zaštitu bilja iz grupe agonista juvenilnog hormona (fenoksikarb).
→ Koristi se za suzbijanje velikog broja insekata iz grupe smotavaca, kao i za suzbijanje kruškine buve, štitastih i leptirastih vaši.
→ Ima i ovicidno delovanje kada se preparat primeni pre polaganja jaja ili na sveže položena jaja.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta

Aktivna materijaPiriproksifen 100 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (ЕC)
Utrošak vode600-1000 l/ha
Karenca28 dana
Pakovanje 50 ml, 1 l


Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.