Delovanje
CYREN® 480 EC je insekticid iz grupe organofosfata sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem. Svoj mehanizam delovanja ispoljava inhibicijom sinteze acetilholinesteraze. CYREN® 480 EC se karakteriše i dodatnim respiratornim delovanjem svojim parama. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 1B

Primena
Jabuka:
– Jabukin smotavac (Cydia pomonella), Biljne vaši (Aphididae); 0,1-0,2%, pred početak piljenja larvi jabukinog smotavca, biljne vaši na početku formiranja kolonija.
Breskva
– Breskvine vaši (Myzus persicae), 0,1-0,15%, na početku formiranja kolonija.
Pšenica
– Žitna pijavica (Lema melanopus), 1-1,5 l/ha, tretiranjem posle pojave mladih larvi I i II stadijuma razvoja.

Preporuke i napomene vezane za primenu
CYREN® 480 EC se može mešati sa velikim brojem preparata neutralne i slabo kisele reakcije.
→ CYREN® 480 EC se ne sme mešati sa preparatima alkalne reakcije.
→ Pre mešanja preparata CYREN® 480 EC sa drugim preparatima, prethodno je potrebno proveriti njihovu kompatibilnost.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je: 2 puta za jabuku a 1 put za breskvu i pšenicu.

Aktivna materijaHlorpirifos 480 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (ЕC)
Utrošak vodeJabuka, breskva: 600-1000 l/ha
Pšenica: 200-400 l/ha
KarencaJabuka, breskva: 28 dana
Pšenica: 42 dana
Pakovanje 50 ml, 1 l


Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.