Delovanje
AVATAR® EC-15 je insekticid visoke efikasnosti na jaja i larve mnogih insekata iz grupe lepidoptera. Svoje delovanje ispoljava kontakno i digestivno, blokiranjem Na+ kanala u nervnim membranama. Pripada hemijskoj grupi oksadiazina. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 22A.

Primena
Vinova Loza:
– Sivi grozdov smotavac (Lobesia botrana); 0,25 l/ha, na samom početku piljenja gusenica, tretiranjem 7 – 8 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira na feromonskim klopkama.

Preporuke i napomene vezane za primenu
AVATAR® EC-15 se može mešati sa preparatima na bazi flusilazola, propikonazola, deltametrina, hlorpirifosa, dimetoata, cipermetrina, imidakloprida.
AVATAR® EC-15 ispoljava snažno i ovicidno i larvicidno delovanje, zbog čega se može koristiti za uspešno suzbijanje i jabukinog smotavca (Cydia pomonella), kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera).
→ AVATAR® EC-15 ima sposobnost jakog vezivanja za površinu lista.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 1 put.

Aktivna materijaIndoksakarb150 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (ЕC)
Utrošak vodeVinova loza: 600-1000 l/ha
Karenca14 dana
Pakovanje25 ml, 100 ml, 250 ml, 1 lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.