Delovanje
MAVRIK je insekticid kontaktnog i digestivnog delovanja iz hemijska grupe piretroida. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe on svoje delovanje ispoljava sprečavanjem transporta Na-jona kroz membranu nervnih ćelija. Klasi fikacija rezistentnosti (FRAC): 3

Primena
Jabuka:
– Rutava buba (Tropinota hirta); 0,3 l/ha (3 ml na 100 m²), po pojavi imaga trećeg larvenog uzrasta.
Breskva:
– Zelena vaš breskve (Myzus persicae); 0,03% (3ml na 10 l vode), po pojavi prvih kolonija.
Pšenica:
– Žitna pijavica (Oulema melanopus), Žitne stenice(Eurigaster sp.), Tripsi (Thrisp sp.); 0,15 l/ha (1,5 ml na 100 m²), u vreme prisustva mladjih stupnjeva larvi ili kada se utvrdi prisustvo stenica ili tripsa.
Uljana repica:
– Repičin sjajnik (Meligethes aeneus); 0,15-0,2 l/ha (1,5-2 ml na 100 m²), početkom cvetanja, na početku pojave imaga.
Paprika:
– Zelena vaš breskve (Myzus persicae);  0,03% (3ml na 10 l vode), po pojavi prvih kolonija.
Kupus, karfiol:
– Mali kupusar (Pieris rapae), Kupusov moljac (Plutella xylostella), Lisna vaš kupusa (Brevicoryne brassicae); 0,3 l/ha (3 ml na 100 m²), tretiranjem na početku masovnog piljenja gusenica ili tretiranjem na početku formiranja kolonija.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela.
→ Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta.

Aktivna materijaTau-fluvalinat 240 g/l
FormulacijaEmulzija ulja u vodi (EW)
Utrošak vodeJabuka 1000 l/ha
Breskva 600-1000 l/ha
Pšenica 200-400 l/ha
Uljana repica 400 l/ha
Paprika 300-400 l/ha
Kupus, karfiol 200-400 l/ha
KarencaJabuka - obezbeđena vremenom primene
Breskva 21 dan
Pšenica 28 dana
Uljana repica 56 dana
Paprika 21 dan
Kupus, karfiol 7 dana
Pakovanje5 ml, 30 ml, 300 ml, 1 lPodeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.