Primena
-U zasadu jabuke: za subijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), u koncentraciji 0,015-0,02% (1,5-2ml u 10l vode) tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica.
-U zasadu kruške: za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri), u koncentraciji 0,015-0,03% (1,5-3ml u 10l vode) tretiranjem na početku piljenja larvi.
-U zasadu vinove loze: za suzbijanje sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u koncentraciji 0,015-0,03% (1,5-3ml u 10l vode) tretiranjem 10-14 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica.
-U usevu krompira: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini primene od 0,15-0,3 l/ha (1,5-3ml na 100 m²) tretiranjem pri masovnom piljenju larvi (oko 30%), pre razvoja larvi  četvrtog stadijuma.
-U usevu šećerne repe: za suzbijanje lisne sovice (Mamestra brassicae) u količini primene od 0,15-0,3 l/ha (1,5-3ml na 100 m²) tretiranjem pri masovnom piljnju gusenica, pre razvoja larvi gusenica petog stupnja.
-U usevu kupusa: za suzbijanje velikog kupusara (Pieris brassicae) u količini primene od 0,15-0,3 l/ha (1,5-3ml na 100 m²) tretiranjem pri masovnom piljenju gusenica, pre razvoja larvi gusenica petog stupnja.
-U usevu krastavca i paradajza: u polju, za suzbijanje bele mušice-leptiraste vaši (Trialeurodes vaporarium) u koncentraciji 0,02-0,03% (2-3ml u 10l vode) tretiranjem pri prvoj pojavi štetočina.
 

Aktivna materijaCipermetrin 200 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (EC)
Utrošak vode600 - 1000 l/ha (voće, vinova loza)
200 - 400 l/ha (ratarstvo i povrtarstvo)
Karenca7 dana za krastavce i paradajz
14 dana za krompir, kupus, jabuku i krušku
21 dan za vinovu lozu
28 dana za šećernu repu
Pakovanje50ml, 100 ml, 1l

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.

 

Bezbednosni list