Delovanje
LAIDIR 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Deluje kao modulator natrijumovih kanala. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 3

Primena
Jabuka:
-  0,01% (1 ml u 10 l vode)
, za suzbijanje Smotavac jabuke (Cydia pomonella) i zelene vaši jabuke (Aphis pomi); pre ubušivanja gusenica smotavca i na početku formiranja kolonija vaši.
Pšenica:
-  0,05-0,075 l/ha (0,5 – 0,75 ml na 100 m2)
, za suzbijanje žitne pijavice (Oulema melanopus); po pojavi larvi prvog i drugog stupnja.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Preparat ne mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije. Za druga sredstva neophodna je prethodna provera kompatibilnosti.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 1 put u zasadu jabuke a 2 puta u usevu pšenice.

Aktivna materijaLambda-cihalotrin 100 g/l
FormulacijaMikrokapsulirana suspenzija (CS)
Utrošak vodeJabuka: 1000 l/ha
Pšenica: 400 l/ha
KarencaJabuka: 14 dana
Pšenica: 35 dana
Pakovanje50 ml, 100 ml, 1 lImage

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.