Delovanje
Montana 40 EC je selektivni, sistemični herbicid koji se usvaja folijarno. Inhibira acetil CoA karboksilazu (ACCaze) i blokira sintezu masnih kiselina. Spada u hemijsku grupu ariloksifenoksipropionata. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): A.

Primena
Soja:
- 0,8-2 l/ha ,
posle nicanja soje, kada su korovi u fazi 2-5 listova

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne mešati sa herbicidima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova.

Aktivna materijaKvizalofop-p-tefuril 40 g/l
FormulacijaKoncentrat za emulziju (EC)
Utrošak vode200-400 l/ha
KarencaObezbeđena vremenom primene
Pakovanje1lImage

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.