Delovanje
Supernova 72 WP je preparat na bazi dve aktivne materije. Metalaksil-M je sistemični fungicid iz hemijske grupe acilalanina, koji deluje preventivno i kurativno. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji sinteze proteina. Mankozeb je fungicid iz hemijske grupe ditiokarbamata koji ima delovanje na više različitih mesta u ćeliji gljive. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 4, M3.

Primena
• Malina – Plamenjača (Phytophtora fragariae var. rubi); 65 g na 10 l vode na 10 m dužnih zalivanjem zemljišta u brazde. Preventivno, od početka listanja.
• Krompir i paradajz Plamenjača (Phytophtora infestans); 2,5 kg/ha (25 g/100 m²). Preventivno pre ostvarivanja uslova za infekciju, a najkasnije u vreme pojave prvih simptoma.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa većinom fungicida i velikim brojem drugih pesticida, osim sa onima koji su alkalne reakcije i sa sumpornim preparatima.

 

Aktivna materijaMankozeb 640 g/kg + Metalaksil 80 g/kg
FormulacijaKvašljivi prašak (WP)
Utrošak vode400-600 l/ha - krompir i paradajz
600-1000 l/ha - malina
KarencaKrompir i paradajz - 21 dan
Malina - obezbeđena vremenom primene
Pakovanje25g, 250g, 1kg

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.