Tebusha® 25% EW


Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice vinove loze

Primena
Primenjuje se u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u dozi od 0,4 l/ha (4 ml na 100m2), preventivno ili neposredno po pojavi prvih simptoma bolesti (fenofaze 14-83 BBCH skale) prskanjem ili oršavanjem.

 

Aktivna materijatebukonazol 250 g/l
Formulacijaemulzija ulja u vodi (EW)
Količina primene0,4 l/ha
Utrošak vode600-1000 l/ha
Karenca21 dan, vinova loza
Pakovanje100ml, 1l

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.