Sphinx® MZ


Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače u usevima krompira, paradajza, krastavca i vinove loze

Primena
Sphinx® MZ je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Primenjuje se u:

krompiru i paradajzu, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) preventivnim tretiranjem, tokom vegetacije, pre sticanja uslova za infekciju u količini 2-2,5 kg/ha (20-25g na 100m2);

krastavcu, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) preventivnim tretiranjem, a najkasnije kada se pojave prvi simptomi u količini 2-2,5 kg/ha (20-25g na 100m2);

vinovoj lozi, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) preventivnim tretiranjem tokom vegetacije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma u količini od 2-2,5 kg/ha (20-25g na 100m2).

 

Aktivna materijaDimetomorf 90 g/kg + Mankozeb 600 g/kg
Formulacijavododisperzibilne granule (WG)
Količina primene2-2,5 kg/ha
Utrošak vode400 l/ha (krompir, paradajz), 600 l/ha (krastavac), 600-1000 l/ha (vinova loza)
Karenca14 dana za krompir, paradajz i krastavac, 21 dan za stone i 42 dana za vinske sorte grožđa
Pakovanje20g, 200g, 1kg

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.