Delovanje
FUERZA je kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). FUERZA je kombinacija dve aktivne materije sa različitim načinom delovanja. Cimoksanil brzo prodire u listove i uništava patogene u toku prve polovine inkubacionog perioda. Poseduje preventivne, kurativne i anti-sporulacione osobine. Mankozeb ima preventivno kontaktno delovanje sa produženim efektima. On stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): Cimoksanil 27; Mankozeb M3

Primena
Vinova loza:
- 3 Kg/ha
, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola); preventivno, najkasnije po pojavi prvih simptoma (BBCH 53-83).
Krompir i paradajz:
- 3 Kg/ha
, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans); preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje.
Krastavac:
- 3 Kg/ha
, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Phytophthora infestans); preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ ne sme se mešati sa proizvodima alkalne reakcije (Bordovska čorba) i insekticidima kisele reakcije,
→ ukoliko je FUERZA primenjen prema preporukama datim u ovom uputstvu za upotrebu i u preporučenim količinama, proizvod nije fitotoksičan.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je: 4 puta za vinovu lozu, 2  puta za krompir i paradajz i 3 puta za krastavac.

Aktivna materijaCimoksanil 40 g/kg
Mankozeb 400 g/kg
FormulacijaKvašljivi prašak (WР)
Utrošak vodeVinova Loza: 500-1000 l/ha
Krompir: 200 - 400 l/ha
Paradajz, Krastavac: 500 l/ha
KarencaVinova Loza: Stone sorte 21 dan, Vinske sorte 42 dana
Krompir: 14 dana
Paradajz, Krastavac: 3 dana
Pakovanje30 g, 300 g, 1 kgImage

Podeli ovo sa drugima

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.