ImageImage

Tečno folijarno đubrivo koje obezbeđuje kratkoročno i dugoročno snabdevanje magnezijumom i sumporom
Tečno folijarno đubrivo koje obezbeđuje kratkoročno i dugoročno snabdevanje manganom

Tečno folijarno đubrivo koje obezbeđuje kratkoročno i dugoročno snabdevanje kalcijumom, manganom i cinkom.

Tečno folijarno đubrivo koje obezbeđuje kratkoročno i dugoročno snabdevanje magnezijumom, bakrom, manganom i cinkom.


Tečno folijarno đubrivo koje obezbeđuje kratkoročno i dugoročno snabdevanje cinkom.
Folijarno đubrivo sa visokim sadržajem kalijuma (20% K2O)

Tečno folijarno đubrivo sa visokim sadržajem sumpora.
Đubrivi specijalno formulisano za folijarnu primenu u usevu soje

Suspenzija đubriva sa visokim sadržajem uravnoteženih makroelemenata za sve vrste useva.

Suspenzija koncentrovanog NPK đubriva sa povećanim sadržajem fosfora.


Suspenzija koncentrovanog NPK đubriva sa povecanim sadr-žajem kalijuma.
Visokokoncentrovano đubrivo sa povecanim sadržajem mikroelemenata sa dodatkom azota, kalijuma, magnezijuma i sumpora

Folijarno đubrivo za visokoefikasno snabdevanje voća i povrća kalcijumom.
Tecno folijarno đubrivo sa povećanim sadržajem bora za prevenciju deficita bora.

Univerzalno folijarno đubrivo sa visokim sadržajem makro i mikroelemenata.
Đubrivo sa izrazito visokim sadržajem fosfora i kalijuma u vodorastvorljivom obliku.
Image
Image
Image
Image
Image
Linija visokokvalitetnih đubriva, velike efikasnosti, za profesionalnu poljoprivrednu proizvodnju

Zakažite posetu naše terenske službe!


Image

Čvrsta Đubriva

Image

Vodotopiva Đubriva

Image
Biostimulatori
Image

Korektori NedostatakaImage