Image

Safa Grow  folijarna đubriva


FoliarFIX - Aloy  od firme Safa Grow je linija visokokvalitetnih folijarnih đubriva, najnovije generacije, specifičnog mehanizma delovanja i sa formulacijama koje su ciljane precizno za određenu primenu. Sva đubriva iz ove linije su bazirana na tehnologiji nano čestica (nano čestice doprinose boljoj rastvorljivosti, pokrivenosti, boljem rasporedu unutar biljke), i ističu se po sledećem:

  • Izuzetna pokrivenost lista
  • Izuzetna usvojivost od strane biljaka
  • Odlična otpornost na spiranje
  • Kontrolisano oslobađanje (u odnosu na standardna folijarna đubriva dostupno je delom odmah a takođe ima i produženo dejstvo).
Image

Ca Tri Aloy je tečno folijarno đubrivo koje obezbeđuje kratkoročno i dugoročno snabdevanje kalcijumom, manganom i cinkom.
Sastav: Kalcijum (CaO) : 25,3 %, Mangan (Mn) : 1,7 %, Cink (Zn): 0,56 %              
pH: 8-9,5

Image

Cereal Aloy je tečno folijarno đubrivo koje obezbeđuje kratkoročno i dugoročno snabdevanje magnezijumom, bakrom, manganom i cinkom.
Sastav: Bakar (Cu) : 2,6 %, Mangan (Mn) : 7,5 %, Cink (Zn): 4,4 %, Magnezijum (као MgO): 14,8%              
pH: 8-9,5

Image

Mag S Aloy je tečno folijarno đubrivo koje obezbeđuje kratkoročno i dugoročno snabdevanje magnezijumom i sumporom
Sastav: Magnezijum (kao MgО): 23,2 %, Sumpor (kao SO3) : 40,4%
pH: 8-9,5

Image

Manganese N Aloy je tečno folijarno đubrivo koje obezbeđuje kratkoročno i dugoročno snabdevanje manganom
Sastav: Mangan (Mn) : 24 %, 
pH: 4-7