RAPIDION


Rani CMS hibrid kupusa pogodan za plasteničku proizvodnju i proizvodnju na otvorenom polju

• Prosečna težina ploda: 1,5 - 2 kg
• Dužina vegetacije je oko 55 dana od rasađivanja
• Pogodan je za plasteničku proizvodnju (preporučen sklop oko 60000 bilj./ha) i ranu proizvodnju na otvorenom (50000 bilj./ha)
• Glavice su zbijene, vrlo ujadnačenog oblika i veličine, kratkog unutrašnjeg korena i dobro popunjene
• Dobro se održava na njivi i otporan je na pucanje u finalnim fazama sazrevanja


Image