SVPP 1876


Hibrid šilje svetlo zelene boje u tipu Kameleona, krupnijih plodova i poboljšane otpornosti na bolesti

• Rani hibrid XL veličine, visokog potencijala rodnosti
• Biljka izbalansiranog habitusa pogodna kako za kordonsko gajenje tako i za vođenje na 2 grane
• Odlično zametanje i krupnoća čak i u letnjim mesecima
• Sigurnija proizvodnja zahvaljujući dobroj rezistenciji na bolesti

Rezistencija:
HR: TM3, Nematode
IR:   TSWV


Image