TONTON


Hibrid kapije iz najnovije selekcije kompanije Seminis

• Ujednačeni plodovi pravilnog oblika krupnoće 170-180g
• Plodovi su pretežno sa dve komore velikog procenta prve klase
• Jaka biljka, pogodna za gajenje u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju
• Izuzetan potencijal prinosa

Rezistencija:
HR: Tm:0


Image