Cello

Cello je vrlo sladak i ukusan paradajz cherry/šljivastog tipa sa plodovima krupnoće 14-16g. Može se gajiti tokom cele godine kako u zaštićenom prostoru tako i na otvorenom polju uz potporu. Plodovi su čvrsti sa odličnom tolerancijom na pucanje i mogućnosti čuvanja do dve nedelje.

Rezistencija:
HR: ToMV, Va,Vd,Ma,Mi,Mj

  • cel1
  • cel2