Florida

Florida je srednje rani hibrid paradajza krupnih, kvalitetnih mesnatih plodova. Biljke su snažne sa dobrom pokrivenošću. Plodovi su okrugli, težine 200 – 250g, dobre čvrstine i dobre transportabilnosti. Florida se zbog svojih karakteristika može koristiti podjednako dobro za svežu potrošnju kao i za preradu.

Rezistencija:
HR: Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Aal/Ss

  • Fla_47
  • Flo2