MATIAS


Visok prinos i krupnoća, standard na našem tržištu

• Rani hibrid, krupnih plodova namenjen za najraniju prolećnju proizvodnju u plastenicima sa i bez grejanja
• Postiže izuzetno visok prinos i vrlo je prilagodljiv na različite uslove proizvodnje
• Plodovi su krupnoće oko 250g, vrlo ujednačenog kvaliteta, lepe crvene boje i bez zelene kragne


Image