MELODIA


Proveren hibrid, odlične adaptibilnosti, stabilan u proizvodnji

• Vrlo rani hibrid krupnih plodova
• Plodovi su težine 200 - 250g, dobrog ukusa, boje i ujednačenosti
• Biljka je snažnog i brzog porasta sa kratkim internodijama
• Dobra tolerancija na niske temperature i prilagodljivost različitim uslovima proizvodnje


Image