Virus bronzavosti paradajza (TSWV)


   Poslednjih godina proizvođači se sve češče sreću sa problemima koje prouzrokuje virus bronzavosti i u tim slučajevima se kao jedino sigurno rešenje nameću hibridi rezistentni na ovaj virus. Nova generacija hibrida paradajza iz Seminisove selekcije uspešno štiti proizvođače u situacijama gde postoji visok rizik od zaraze ovim virusom.

Uzročnik bolesti:
Virus bronzavosti paradajza (TSWV) - više varijanti

Prenosilac - vektor:
Trips

Simptomi:
Prvi vidljivi simptomi su male žuto-narandžaste tačkice na starijim listovima. Nakon toga na lišću nastaju tamnije, više ili manje, okrugle fleke koje daju bronzavi izgled. Može da dođe do odumiranja vrhova listova kako bolest napreduje.
Često dolazi i do pojave tamnih, sjajnih pruga duž nervature lista. Ozbiljno zaražene biljke ostaju zakržljale, žućkastog lišća i uvelog izgleda. Na plodovima se obično nalaze karakteristični zeleni, žuti iili crveni, blago ispupčeni, koncentrični krugovi.

Uslovi za razvoj bolesti:
Ovaj virus ima vrlo raznovrsne domaćine, sa kojih se prenosi uz pomoć tripsa. Iako se ovaj virus nalazi u tripsu od faze larve, prenosi se sa okolnih korova i ukrasnog bilja, putem odraslih jedinki.

Kontrola:
Eliminacija tripsa i biljaka domaćina pomoću insekticida i herbicida. Uzgajanje rezistentnih hibrida.


Image