Llanoverde F1


Llanoverde F1 je novi partenokarpni salatar plodova dužine do 25cm, tamno zelene boje, srednje bujnosti i odlične tolerancije na bolesti. Llanoverde se može gajiti u najranijoj proizvodnji sa i bez grejanja, kao i u jesen sa podjednakim uspehom. Zametanje u hladnijim uslovima je odlično, a mali broj zaperaka i otvorenost biljke obezbeđuju lak rad i jednostavnu berbu.

Rezistencija: PM, CMV, Sc, CVYV, ZYMV, WMV, PRSV

Podeli ovo sa drugima

  • llan1
  • llan2
  • llan3