Mirabelle F1


Mirabelle F1 je vrlo ran partenokarpni bradavičasti hibrid snažnog habitusa i visokog prinosa. Prednost Mirabelle je da u odnosu na druge hibride u ranoj proizvodnji zameće veći broj plodova po kolencu. Plodovi su odnosa 3,3:1 dužina naspram širine, bez gorčine su i imaju jako lepu zelenu boju i pravilan cilindrični oblik.

Rezistencija: Sc, CMV, PM

Podeli ovo sa drugima

  • Mirab1
  • Mirab2
  • Mirabelle3