Scilly F1


Scilly F1 je rani hibrid iz Seminisove selekcije tikvica. Plodovi su svetlo zelene boje, vrlo lepog oblika, dužine 18-21cm. Biljka je bujna, otvorenog habitusa sa lakim pristupom plodovima. Produkcija je odlična, a jedna od bitnijih karakteristika je otpornost na viruse koji postaju sve veći problem u letnjoj i jesenjoj proizvodnji.

Rezistencija: ZYMV – Virus žutog mozaika tikvice
WMV – Virus mozaika lubenice

Podeli ovo sa drugima

  • sci1
  • sci2
  • sci3