Amjad


Novi hibrid tikvice za prolećnu proizvodnju

• Rana tikvica, svetlo zelene boje pravilnih plodova dužine od 17-19 cm
• Srednje bujna biljka izuzetno velike produktivnosti
• Odlični rezultati u proizvodnji pod visokim tunelima
• Otvorenog habitusa, laka za branje plodova
• Ekstra kvalitet i boja plodova, pogodna za najzahtevnije kupce


Image