SV4097CV


Nova generacija partenokarpnog hibrida kornišona

• Bradavičasti hibrid snažnog habitusa i visokog prinosa
• Plodovi bez gorčine, odličnog kvalieteta
• Pravilnog cilindričnog oblika, idealnog odnosa dužine i širine
• Visoka tolerancija na stres
• Pogodan za gajenje na špaliru i na zemlji


Image