Avola


Avola je najranija sorta graška. Stiže za 57 dana nakon setve. Predstavlja idustrijski standard po pitanju ranostasnosti, prinosa i kvaliteta. Visina biljke je 65 cm, zrna su krupna i sadržaj šećera je visok.

Rezistencija: F1

Podeli ovo sa drugima

  • avo1