Paulista F1


Paulista je referentni varijetet u tipu zelene olovke. Pogodna je sa svežu upotrebu i preradu. Odlično podnosi visoke temperature i sušu. Većina mahuna je koncentrisana u gornjem delu biljke pa je stoga pogodna za mašinsku berbu. Sporo formira seme unutar mahune i mahuna ostaje dugo sveža, duže od ostalih boranija iz ovog tipa. Pogodna je za prolećnu i letnju setvu.

Rezistencija: BCMV, PSP, BCTV, A

Podeli ovo sa drugima

  • pau1
  • pau2