Signet F1


Signet F1 je novi super slatki hibrid šećerca za svežu potrošnju, vrlo slatkog ukusa. Dužina vegetacije je 73 dana. Visina biljke je 1,75m sa vrlo ujednačenim klipovima. Klip je dužine 20cm sa 16-18 redova i dobro popunjenim vrhom. Preporučena šema setve je 21x75cm u sklopu 60000-65000 biljaka/ha.

Rezistencija: CCR, MDMV


Napomena: Super slatki šećerci zahtevaju više temperature zemljišta u odnosu na šećerce standardne slatkoće i od izuzetne je važnosti da se ispoštuje tehnologija za njihovu proizvodnju da bi se dobili zadovoljavajuči rezultati.

Podeli ovo sa drugima

  • sig1
  • sig3