SC 1263


Rani hibrid šećerca, za svežu potrošnju i preradu

• Hibrid kukuruza šećerca namenjen kako za ranu prolećnu, tako i za letnju proizvodnju
• Dužina vegetacije je 73-75 dana nakon nicanja
• Klip je krupan, prosečne dužine 20cm sa 18-20 redova, dobro popunjen do samog vrha
• Odlična ujednačenost i izuzetno visok prinos u kombinaciji sa dobrom rezistencijom na bolesti glavne su prednosti ovog hibrida

Rezistencija:
HR: Cr (RpG + Rp1D),
IR: MDMV, SCMV


Image