SV1446SD


Novi super slatki hibrid kukuruza šećerca namenjen za svežu potrošnju

• Rani hibrid odličnog prinosa i kvaliteta, dužine vegetacije 75-77 dana nakon nicanja
• Visoka otpornost na rđu kukuruza i dobra otpornost na virus patuljavosti kukuruza.
• Dužina klipa je 20-22cm, 50mm u prečniku, sa 16 do 18 redova zrna
• Klipovi su ujednačeni, cilindričnog oblika, odlično ispunjeni pri vrhu, drugi klip je jednake dužine kao i prvi

Rezistencija:
HR: Cr (RpG59),
IR: MDMV, SCMV


Image