Image

  Biocat-G je visoko rastvorljivi, granulisani, zemljišni bioaktivator, idealan za stimulisanje rasta biljaka, naročito na početku vegetacije ili u periodima intezivne vegetativne aktivnosti. U njegovom sastavu nalaze se aminokiseline, huminske i fulvo kiseline i polisaharidi koji su momentalno nakon primene lako dostupni biljkama. Biocat-G može da se meša sa svim osnovnim đubrivima i daje fantastične rezultate kao startno đubrivo.Prednosti upotrebe Biocat-G
Biocat-G nudi značajne prednosti za sve kulture i na različitim tipovima zemljišta
»  Povećan prinos čak i u nepovoljnim uslovima proizvodnje
»  Povećava otpornost biljke na bolesti i na stres
»  Stimuliše i poboljšava rast korenovog sistema
»  Oslobađa hraniva koja su blokirana u zemljištu i povećava njihovo usvajanje
»  Povećava mikrobiološku aktivnost u zemljištu
»  Poboljšava fizičke i hemijske osobine zemljišta

Image

Image
Čvrsta Đubriva
Image

Vodotopiva Đubriva

Image

Biostimulatori

Image

Folijarna i Tečna Đubriva

Image

Korektori Nedostataka