Image

  Kompleksni neorganski oplemenjivač zemljišta, u obliku granula, sa povećanim sadržajem kalcijuma i magnezijuma uz prisustvo zeolita. Poboljšava fizičko-hemijske karakteristike zemljišta. Značajna količina zeolita ovo đubrivo posebno preporučuje za primenu u sušnim godinama, ili kada ima malo padavina, kao i na ocednim i vetrovitim mestima.


Image
Image

Primenom oplemenjivača FERTFILL ZEO poboljšava se vegetativni porast biljaka kao i otpornost korenovog sistema na zemljišne patogene, a kao rezultat toga dolazi do povećanja prinosa i kvaliteta ploda. Može se koristiti u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu, u svim usevima.

Image
Image
Čvrsta Đubriva
Image

Vodotopiva Đubriva

Image

Biostimulatori

Image

Folijarna i Tečna Đubriva

Image

Korektori Nedostataka