Image

Image
Šta je Artis

   Mikrobiološki stimulator rasta biljaka koji se koristi u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji povrća (na otvrenom i u plasteničkoj proizvodnji) i krompira, koji sadrži mikroorganizme mobilizatore hranljivih elemenata iz nepristupačnih organskih i mineralnih jedinjenja.

   Uz pomoć izuzetno brze propagacije kroz zemljište, Artis stvara nepovoljne uslove u zemljištu za razvoj nematoda i drugih zemljišnih štetočina.Sastav
: Arthrobothrys oligospora (soj AO1 NCAIM 153/2012) 5m/m%

Pakovanje:  1 kg

Doza primene:  1,5-3 kg/ha

Primena:  folijarna aplikacija sa inkorporacijom u zemljište ili preko sistema navodnjavanja kap po kap

Rok trajanja: 
24 meseca na temparaturama ispod 4 C
6 meseca na sobnim temparaturama

Image
 Artis - preporuke za primenu
Proizvodnja krompira

  • Prva aplikacija pre setve : 2 kg/ha inkorporacijom u  zemljište
  • Drugi tretman prilikom podizanja kupa: 2kg/ha – inkorporacijom,  zalivanjem ili  putem sistema za navodnjavanje

Proizvodnja povrća

Na otvorenom

 • Pre setve: - inkorporacijom u zemljište - 2 kg/ha
 • Preko sistema za navodnjavanje: - svakih 4-5 nedelja – 2kg/ha


Plastenička proizvodnja

 • Prilikom intenzivne proizvodnje sa koriscenjem Sistema za navodnjavanje kap po kap :
  • Ponavljajte aplikaciju svake 4 nedelje sa dozom od: 2 kg/ha
  • Moguca je i podela doze primene:
   •  1,0 kg/ha na svake 2 nedelje
   •  0,5 kg/ha svake nedelje
 • Za kontrolu nematode u proizvodnji povrca I krompira, potrebne su više doze ( 3kg +)
Image
Image
Image